Tietosuojaseloste

Kursulainen Oy
tietosuojaseloste

Laadittu 15.12.2017

1. Rekisterinpitäjä

Kursulainen Oy
Kursuntie 40
98600 Kursu

Y-tunnus: 0370797-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna Niemi
puh. 016-861234
tai 040-5199494
sähköposti: kursulainen@dlc.fi

3. Rekisterin nimi

Kursulainen Oy:n suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan itse luovuttamia henkilötietoja käytetään hänen toivomansa palvelun toteuttamiseen, kuten uutiskirjeen toimittamiseen, sekä myynnin ja markkinoinnin suunnitteluun. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kootaan asiakkaan itse toivoman palvelun toimittamiseen tarvittavat tiedot: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi kootaan asiakkaan kotipaikkatiedot, jotka antavat Kursulainen Oy:lle tietoa potentiaalisista markkina-alueista alueellisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimivat kampanjasivustot sekä Tilaa uutiskirje-lomakkeet Kursulainen Oy n verkkosivuilla. Tietoja voidaan kerätä myös manuaalisesti myymäläkampanjoiden yhteydessä. Asiakkaat luovuttavat rekisteriin itse tietonsa ja antavat tietojen käyttöön suostumuksensa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Säilytetään lukitussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tiedot säilytetään Kursulainen Oy:n uutiskirjejärjestelmässä. Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Järjestelmää käyttää vain henkilö, jolla on oma käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot ovat salassapidettäviä.

10. Tarkistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot Kursulainen Oy:ltä. Tiedot tarkistetaan ottamalla yhteyttä kohdassa 2. mainittuun henkilöön.

11. Oikeus vaatia tiedon korjausta

Asiakas voi vaatia Kursulainen Oy.tä korjaamaan itseään koskevia rekisteritietoja. Vaatimus osoitetaan kohdassa 2. mainitulle henkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi uutiskirjeen saadessaan poistaa oman osoitteensa rekisteristä uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.