Arvontakilpailun säännöt

Laadittu 18.12.2017.2017

Järjestäjä

Kursulainen Oy
Kursuntie 40, 98600 Kursu
016-861234
kursulainen@dlc.fi

Osallistumisoikeus

Arvontakilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Osallistumista ei ole rajoitettu.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on 5.1.–28.2.2018.

Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan Kursulaisen nettisivuilla osoitteessa https://kursulainen.fi/arvontakilpailu/ olevalla landing pagella täyttämällä kilpailulomake. Osallistumiseen edellytyksenä on kilpailukysymykseen vastaaminen ja yhteystietojen jättäminen mahdollista palkinnon toimittamista varten. Osallistuja voi samalla lomakkeella tilata Kursulaisen uutiskirjeen, mutta uutiskirjeen tilaaminen ei ole osallistumisen ehto.

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen

Arvontakilpailun voittaja arvotaan vastanneiden joukosta. Palkintona on Kursulaisen tuotteita 50 € arvosta. Voittajan nimi voidaan julkaista Kursulaisen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa muodossa Etunimi Sukunimen ensimmäinen kirjain (esim. Matti M.). Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Palkinto arvotaan viimeistään 7.3.2018.
 Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajia ei tavoiteta 31.3.2018 mennessä, lunastamattomia palkintoja ei korvata.

Järjestäjän vastuu

Kursulainen Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
 Arvontaan osallistujat vapauttavat Kursulainen Oy:n sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
 Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista nettiosallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumislomakkeeseen/kilpailukuponkiin jätetyistä tiedoista, joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa.
 Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Kursulainen Oy:lle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Kursulainen Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.
 Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Kursulainen Oy:stä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöohjeita. Tällaiset palvelut eivät liity kilpailuun eivätkä suosittele sitä millään tavalla. Osallistuja antaa tietonsa järjestäjän käyttöön.
Kursulainen Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.