Tietosuojaseloste

Kursulainen Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa kerromme, miksi keräämme asiakkaista tietoja, miten niitä säilytämme ja kuinka asiakkaat voivat itse hallita heistä keräämiämme tietoja.

Rekisterinpitäjä

Kursulainen Oy
Kursuntie 40
98600 Kursu
Y-tunnus: 0370797-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna Niemi
puh. 040-5199494 tai 016-861234
email kauppa@kursulainen.fi

Miksi keräämme tietoja asiakkaista?

Keräämme asiakkaiden henkilötietoja verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimittamiseksi, markkinointiluvan antaneille tarjousten ja sesonkitiedotteiden lähettämiseen ja asiakkaille järjestettyjen kilpailujen yhteydessä palkintojen luovuttamista varten. Tietoja käytetään myös markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen alueittain.

Oikeusperusteena tietojen keräämiselle on

  1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (markkinointiviestien lähettäminen, kilpailuun osallistuminen);
  2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi (verkkokauppaostos), jossa rekisteröity on osapuolena.

Keneltä saamme tiedot?

Asiakkaat luovuttavat rekisteriin itse tietonsa ja antavat tietojen käyttöön suostumuksensa tehdessään tilauksen verkkokaupasta tai osallistuessaan mainoskampanjaan. Ennen tietojen tallentumista rekisteriin asiakkaalle tuodaan tiedoksi tietosuojaseloste, ja heitä pyydetään hyväksymään se. Jos asiakas ei hyväksy tietosuojaselostetta, emme voi kerätä hänestä ostoksen toimittamiseen tarvittavia tietoja.

Mitä tietoja keräämme?

Tilauksen tekemistä varten asiakas voi joko rekisteröityä verkkokaupan asiakkaaksi tai jättää tietonsa tilauslomakkeella. Pyydämme asiakkailta vain ne tiedot, joita tarvitsemme asiakkaan toivoman palvelun toteuttamiseksi: tilauksen toimittamista varten nimen ja osoitteen, ja tilausta koskevaa yhteydenpitoa varten sähköpostiosoitteen. Jos asiakas on antanut erikseen luvan, käytämme sähköpostiosoitetta myös verkkokaupan tuotteiden markkinointiin.

Verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröitynyt hallinnoi itse tietojaan ja päättää, milloin muokkaa niitä tai poistaa ne. Tilauslomakkeella jätettyjä tietoja säilytetään järjestelmässämme enintään vuoden viimeisimmästä tilauksesta. Halutessaan asiakkaamme voi tarkistaa jättämänsä tiedot ja pyytää niitä poistettavaksi ottamalla yhteyttä selosteen alussa mainittuun tahoon. Uutiskirjeen tilaajat voivat perua tilauksensa itse kirjeessä olevan linkin kautta, ja samalla poistaa tietonsa järjestelmästämme.

Kilpailuun osallistuvilta keräämme nimen ja yhteystiedot (spostiosoite ja osoite) jotta voimme toimittaa palkinnon voittajalle. Kilpailuihin voi osallistua kampanjasivustolla täyttämällä sähköisen lomakkeen. Kilpailuihin osallistuneiden tietoja ei säilytetä kilpailun päätyttyä, elleivät he ole antaneet lupaa markkinointiin.

Kursulainen ei käsittele eikä tallenna kortti- tai maksutietoja. Verkkokaupan maksuliikenteestä huolehtii yhteistyökumppanimme Checkout Finland, josta voitte lukea lisää täältä https://checkout.fi/kuluttajatuki/

Miten tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään Kursulainen Oy:n verkkokauppa- ja uutiskirjejärjestelmissä. Tiedot on suojattu ulkopuolisilta tahoilta, ja niiden käyttöön vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietoja käyttävät Kursulainen Oy:n työntekijöistä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työnsä hoitamiseen.

Jos asiakas ei itse pyydä tietojaan poistettavaksi aiemmin, niitä säilytetään vuoden ajan viimeisimmästä tilauksesta tai luvan antamisesta, jonka jälkeen ne poistetaan järjestelmästä.

Luovutetaanko tietojani kolmannelle osapuolelle?

Tietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Kursulainen Oy:n määrättyjen työntekijöiden lisäksi uutiskirjejärjestelmän rekisteriä voi käyttää toimeksiannostamme mainostoimisto, jonka kanssa olemme sopineet tietosuojaan liittyvistä asioista.

Voinko itse hallita tietojani?

Verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröitynyt ja sinne tilin luonut henkilö hallitsee itse tietojaan täysin. Hän voi koska tahansa muuttaa itseään koskevia tietoja tai poistaa ne. Myös rekisteröitymättömillä asiakkailla on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot Kursulainen Oy:ltä. Tiedot tarkistetaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Tarkistuksen yhteydessä asiakas voi vaatia tietoja korjattavaksi. Asiakkaalla on myös oikeus vatia tietojaan poistettavaksi rekisteristämme. Markkinointiluvan voi perua sähköisessä uutiskirjeessä olevasta linkistä, jonka kautta voit itse poistaa tietosi järjestelmästä.